Skriv ut

Batterilagen

kleuren800x200

 

Viktiga bortskaffningsanvisningar för batterier

Varje slutanvändare är skyldig att returnera använda batterier enligt batterilagen.
Som distributör av batterier är vi lagligen skyldiga att ta tillbaka dem. Begagnade och använda batterier som levereras av oss kan returneras till följande adress:
Frager GmbH
Londoner Str. 11
48455 Bad Bentheim
Gamla batterier får inte kasseras med hushållsavfall. Symbolerna för korsade korgkorgar på batterierna har följande betydelser:
batteri SetBatteriegesetzt

Pb (bly) = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
Cd (Cadium) = Batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent cadmium
Hg (kvicksilver) = batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver

Användade batterier kan innehålla skadliga ämnen eller tungmetaller som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien organiserar insamling och återvinning av batterier. Begagnade och använda bärbara batterier kan kasseras gratis i behållarna som tillhandahålls av GRS Foundation. Industriella batterier kan kasseras på kommunala uppsamlingsplatser (t.ex. återvinning eller materialbruk).