Afdrukken

Batterij wetgeving

kleuren800x200

 

Belangrijke verwijderingsinstructies voor batterijen

Elke eindgebruiker is verplicht gebruikte batterijen in te leveren volgens de batterijwetgeving.
Als distributeur van batterijen zijn we wettelijk verplicht om ze terug te nemen. Gebruikte en gebruikte batterijen die door ons worden geleverd, kunnen worden teruggestuurd naar het volgende adres:
Frager GmbH
Londoner Str. 11
48455 Bad Bentheim
Oude batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. De symbolen op de batterijen met de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer hebben de volgende betekenissen:
accuset
Batteriegesetzt

Pb (lead) = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood
Cd (Cadium) = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg (kwik) = batterij bevat meer dan 0,0005% massa aan kwik

Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen of zware metalen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. De Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (Foundation GRS) organiseert de inzameling en recycling van batterijen. Gebruikte en gebruikte draagbare batterijen kunnen gratis worden afgevoerd in de containers geleverd door de GRS Foundation. Industriële batterijen kunnen worden weggegooid bij gemeentelijke inzamelpunten (bijv. Recyclage- of materiaalbedrijven).