Betingelser for tilbagetrækning

ABCtoner_Logo_2016_kleiner


Annullering

Annullering
Tilbagetrækning
Du har ret til at trække sig tilbage fra denne kontrakt inden for 30 dage uden at give årsager.
Afbestillingsperioden er 30 dage fra den dato, hvor du eller en tredjepart opkaldt af dig, som ikke er transportør,
har taget varen i besiddelse eller har.

For at udøve din ret, er du nødt til, Frager GmbH, London Str 11, 48455 Bad Bentheim (Tyskland), E-mail :. Info@fragergmbh.de, faxnummer: + 49- (0) 5924 til 783.472, (ved hjælp af en klar forklaring på B. Et brev sendt via post, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække sig fra denne kontrakt. Du kan bruge nedenstående prøveudtagningsformular, som ikke er påkrævet.
For at overholde tilbagetrækningsperioden er det tilstrækkeligt, at du modtager anmeldelsen om udøvelsen af ??fortrydelsesretten inden udgangen af ??perioden
Afbestillingsfrist.

Konsekvenser af annulleringen
Hvis du trækker dig tilbage fra denne aftale, sender vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder
Leveringsomkostninger (bortset fra de meromkostninger, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden type end den, der tilbydes af os levering, billigste forsendelse), øjeblikkeligt og tilbagebetale senest fjorten dage fra det tidspunkt, hvor meddelelsen om din annullering denne kontrakt er modtaget af os. For denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmetoder, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med dig. I intet tilfælde vil du blive opkrævet for disse afdragsgebyrer. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har bevist, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.
Du har varerne straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag du giver os
undervise tilbagekaldelse af denne aftale, på Frager GmbH, Att returnerer afdeling, London Str. 11, 48455 Bad Bentheim (Tyskland), der skal returneres, eller passere. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden for en frist på fjorten dage. Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.
Du skal kun betale for tab af værdi af varerne, hvis dette tab af værdi skyldes en test af
Artenes egenskaber, egenskaber og funktion skyldes ikke nødvendig håndtering af varerne.

Standardfortrydelsesformular

(Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

til:
Frager GmbH
Londoner Str. 11
48455 Bad Bentheim
Tyskland
Email: info@fragergmbh.de
Fax: + 49- (0) 5924-783472

Hermed afkræfter jeg / vi (*) den kontrakt, der er indgået af mig / os (*) for køb af følgende
Varer (*) / Levering af følgende service (*)

Bestilt på (*) / modtaget den (*):

Kundenummer (hvis tilgængelig):
Faktura nummer (hvis tilgængelig):

Navn på forbrugeren (e):
Forbrugerens adresse:

Underskrift af forbruger (er) (kun når meddelt på papir)

dato

(*) Slet efter omstændighederne.

Klassisk visning