Herroepingsrecht

ABCtoner_Logo_2016_kleiner

 

 

Annulering

Annulering
U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De wachttijd bedraagt ??30 dagen vanaf de dag waarop u of een derde partij door u aangegeven, met uitzondering van de vervoerder,
de goederen in bezit hebben genomen of hebben.

Om uw recht uit te oefenen, moet je, Frager GmbH, Londoner Str 11, 48455 Bad Bentheim (Duitsland), e-mail :. Info@fragergmbh.de, faxnummer: + 49- (0) 5924-783472, (door middel van een duidelijke verklaring voor B. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping dat hieronder is bijgevoegd, wat niet verplicht is.
Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht ontvangt vóór het einde van de periode
Annuleringstermijn.

Gevolgen van de annulering
Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, sturen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief
Levering kosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een soort van levering anders dan de door ons aangeboden, goedkoopste verzending hebt gekozen), onmiddellijk terug te betalen en later dan veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw annulering dit contract is door ons ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat je terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder is.
U hebt de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat u ons de
onderwijzen intrekking van deze overeenkomst, op Frager GmbH, tav retourafdeling, Londen Str. 11, 48455 Bad Bentheim (Duitsland) te worden geretourneerd of passeren. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt ??de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit verlies van waarde te wijten is aan een test van de
Aard, kenmerken en werking van de goederen zijn niet het gevolg van de noodzakelijke behandeling ervan.

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

naar:
Frager GmbH
Londoner Str. 11
48455 Bad Bentheim
Duitsland
E-mail: info@fragergmbh.de
Fax: + 49- (0) 5924-783472

Hierbij mede (s) Ik / wij (*) terug te trekken uit mijn / ons (*) contract aangegaan voor de aankoop van de volgende
Goederen (*) / levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Klantnummer (indien beschikbaar):
Factuurnummer (indien beschikbaar):

Naam van de consument (en):
Adres van de consument (en):

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Klassieke weergave