Udskriv

Garanti

kleuren800x200

GARANTIBETINGELSER

Ud over den lovbestemte standardgaranti gælder følgende garantibetingelser fra levering :Frager GmbH yder 3 års garanti på alle printermaterialer, der leveres af os. På printertilbehør af mærket Colori ydes en 5 års garanti.

Der er ingen krav på garanti, hvis varens mangler skyldes ukorrekt montage/installation, tilsidesættelse af drifts- eller installationsanvisninger eller manglende pleje eller misbrug.

 

Hvis skader der er omfattet af garantien finder sted i garantiperioden, og disse meddeles os skriftligt med fremlæggelse af fakturaen (adresse: Frager GmbH, Londoner Str. 11, 48455 Bad Bentheim) og bevist, så træder garantien i kraft efter vores valg enten ved udskiftning af de defekte dele eller ved refusion af købsbeløbet.

Da toner og blækpatroner er forbrugsvarer, forbeholder vi os ret til at fakturere den brugte del forholdsmæssigt.

Garantikravet gælder kun for skade på selve enheden i aftalen. Refusion af udgifter til demontering, installation, fejlfinding og krav på tab af fortjeneste og skader er ikke omfattet fra garantien.

Fakturaen gælder som bevis ifm. garantikravet.

Yderligere fragtomkostninger vil ikke blive opkrævet inden for garantiperioden, såfremt at disse er forbundet med indfrielse af garantien.

Udskiftede dele overgår til vores ejendom.

Hvis der opstår et garantikrav, skal vi straks informeres. Køberen skal gøre alt som er muligt for at begrænse skaden. Apparater, som fortsat lider skade ved yderligere brug af forbrugsvarerne, skal tages ud af drift, indtil skadet er blevet afhjulpet.

Ved ændringer af de leverede varer eller ved ukorrekt brug, da bortfalder garantien.

Ud over garantien består købers lovfæstede rettigheder, som ikke er begrænset af disse garantibetingelser. Som en del af den lovbestemte bestemmelse har forbrugeren ret til reparation eller udskiftning efter eget valg. Slår reparationen fejl, kan forbrugeren efter eget valg kræve nedslag i købsprisen (reduktion), erstatning i stedet for garantiydelsen eller opløsning (annullering) af aftalen.
Garantiperioden for forbrugerne er 2 år fra datoen for leveringen af varerne.


Disse garantibetingelser og garantiperioden på 3 år (5 år for Colori) gælder kun for slutbrugere.