Skriv ut

Skrivargaranti vid användning av alternativa produkter

kleuren800x200

Skrivargaranti vid användning av alternativa patroner/kassetter

Ett ofta hört uttalande är att skrivargarantin (om någon) upphör att gälla om originalkassetter inte används. Är detta sant eller inte?

Att enbart använda alternativa patroner betyder inte att du inte längre har någon garanti på din enhet. Tillverkarens garanti förblir oförändrad och kan inte nekas av tillverkaren på grund av att du inte har använt originalkassett.

Detta förhåller sig annorlunda om de alternativa patronerna bevisligen har skadat din enhet. I detta fall är det naturligtvis inte skrivarens tillverkare som garanterar denna skada, utan tillverkaren av den alternativa kassetten.

Om ett sådant fall trots det inträffar, vänligen kontakta vår kundtjänst. Det är viktigt att detta händer före reparationen av enheten och att de defekta delarna och våra kassetter som orsakade defekten fortfarande finns där. Om skadan har visat sig orsakas av våra patroner kommer skadorna att täckas av oss.