Skriv ut

Garanti

kleuren800x200
 

GARANTIVILLKOR

Utöver den lagstadgade standardgarantin gäller följande garantibetingelser vid leverans: Frager GmbH ger 3 års garanti på alla skrivartillbehör som levereras av oss. Skrivartillbehör av märket Colori lämnas en garanti på 5 år.

Inget anspråk på garanti föreligger om varans brister beror på felaktig isättning/installation, att användnings- eller monteringsanvisningar inte beaktas, bristande skötsel eller felaktig användning.

 

Om garantianspråk som omfattas av garantin inträffar under garantiperioden kommer dessa att meddelas skriftligen till oss med föreläggande av fakturan (adress: Frager GmbH, Londoner Str. 11, 48455 Bad Bentheim) och visas, så sker garantitjänsten efter vårt gottfinnande, antingen genom att ersätta de defekta delarna eller genom att återbetala inköpsbeloppet.

Eftersom toner och bläckpatroner är förbrukningsmaterial, förbehåller vi oss rätten att fakturera den använda delen pro rata.

Garantin gäller endast för skador på föremålet för själva kontraktet. Återbetalning av kostnader för demontering, installation, diagnos och fordringar enligt utebliven vinst och skador utesluts från garantin.

Fakturan är ett garantibevis.

Ytterligare fraktkostnader debiteras inte inom garantiperioden, i den mån dessa uppkommer i samband med garantins utövande.

Ersatta delar blir vår egendom.

När ett garantifall inträffar ska vi omedelbart informeras. Köparen ska göra allt för att begränsa skadan. Apparater som fortsätter att lida skador vid vidare användning av förbrukningsartiklarna ska tas ur drift tills skadan har åtgärdats.

Vid ändringar av levererade varor eller felaktig användning upphör garantin att gälla.

Förutom garantin finns det juridiska garantirättigheter för köparen, vilka inte är begränsade av dessa garantivillkor. Som en del av den lagstadgade garantin har konsumenten rätt att reparera eller byta ut själv. Om den påfyllningen misslyckas kan konsumenten efter eget val kräva en minskning av ersättningen (minskning), ersättning för skador i stället för kontraktets prestation eller uppsägning (uppsägning) av kontraktet.
Garantiperioden för konsumenterna är 2 år från leveransdatum.


Dessa garantibetingelser och garantiperioden för 3 år (5 år i Colori) gäller endast för slutanvändare.