Udskriv

Batterilovgivning

kleuren800x200

 

Vigtige bortskaffelsesanvisninger for batterier

Hver slutbruger er forpligtet til at returnere brugte batterier i henhold til batterilovgivningen.
Som distributør af batterier er vi lovligt forpligtet til at tage dem tilbage. Brugte og brugte batterier, der leveres af os, kan returneres til følgende adresse:
Frager GmbH
Londoner Str. 11
48455 Bad Bentheim
Gamle batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Symbolerne på krydsede kuffertkasser på batterierne har følgende betydninger:
batteri Set
Batteriegesetzt

Pb (bly) = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly
Cd (Cadium) = Batteriet indeholder mere end 0,002% masse cadmium
Hg (kviksølv) = Batteriet indeholder mere end 0,0005% masse kviksølv

Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer eller tungmetaller, som kan være skadelige for miljøet og menneskers sundhed. Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien organiserer indsamling og genbrug af batterier. Brugte og brugte bærbare batterier kan bortskaffes gratis i containerne fra GRS Foundation. Industrielle batterier kan bortskaffes på kommunale indsamlingssteder (f.eks. Genanvendelse eller materielle gårde).